Posts

Showing posts from September, 2014

भोजपुरी

सतुवा भूजा चोखा चटनी
ईया बाबा दीदी बहिनी
फूआ फूफा  काका काकी
लोटा थारी हाड़ी गगरी
ओखरी मूसर जांता जांती
कुछऊ बोलीं कविते लागी
भोजपुरी ह अईसन बोली
जनि शरमाईं बोली बोलीं
आपन बोली ,आपन बोली
अइसन वइसन ,जईसन तयिसन
फूहर पातर ,बाउर नीमन
करिया गोरहर सांवर उज्जर
गीत गवनई बिरहा सोहर
कुल  सोहगर मनगर मनसायन
कुछऊ सोचीं लागी नीमन
भोजपुरी ह अईसन बोली
मिशरी जईसन आपन बोली